Kunngjøring av godkjent detaljreguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg i Espevik - gnr./bnr. 134/1 og 136/1 - planid 201901

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 24/20 den 31.03.2020 godkjente detaljreguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg i Espevik- planID 201901, med tilhørende bestemmelser. 

Etter forvaltningslovens kapittel VI kan kommunen sitt vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagefristen gjelder fra den dato planen ble kunngjort.

Eventuell klage kan sendes skriftlig til: 

Tysvær kommune
v/Seksjon forvaltning 
Postboks 94, 5575 Aksdal

eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 2018/2890).

Kommunen ønsker også å gjøre oppmerksom på at det i noen tilfeller kan utløses krav om erstatning eller innløsning jf. plan- og bygningsloven kapittel 15. Eventuelle krav kan legges frem skriftlig til kommunen ved rådmannen innen 3 år. Frist for å gjøre krav om innløsning blir satt fra dato dette brevet er mottatt. 

Under finner en alle relevante plandokumenter.

- Bestemmelser

- Illustrasjoner i 3D

- Plan for avkjørsel

- Planbeskrivelse med KU

- Plankart

- ROS-analyse

- Skisse: Områdeplan

- Skisse: Terrengsnitt

- Skredfarevurdering

- Støyvurdering