DETALJREGULERINGSPLAN LAGT UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Teknisk utvalg har i møte 29.08.2019 vedtatt framlegget lagt ut på offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10, på vilkår av at det blir gjort en vurdering av fremkommelighet og trafikksikkerhet langs Toftøysundvegen. Teknisk utvalg ga rådmannen myndighet til å vurdere revidert planforslag og legge dette ut til offentlig ettersyn. Rådmannen har vurdert utredningene til å være i tråd med vilkåret, og disse er innarbeidet i plandokumentene. Dokumentasjon som følge av utredningene er vist med rødt i plandokumentene.

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for oppføring av 46 fritidsboliger med tilhørende anlegg. Hyttefeltet er planlagt for å kunne tilrettelegge for en tidsmessig bruk, med kjøreadkomst, vann, kloakk, strøm og fiber. Vegen og hyttene har fått strategisk plassering med hensyn til terrengtilpasning.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Eventuelle merknader kan også sendes skriftlig til: Tysvær kommune resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL, eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 2016/944)

Frist for innsending av merknader er den 22.11.2019.

 

Dokumenter i saken:

Særutskrift Topnesvågen

Bestemmelser Topnesvågen

Plankart Topnesvågen

Planbeskrivelse Topnesvågen

Vedlegg 1: Referat oppstartsmøte

Vedlegg 2: Trafikktelling

Vedlegg 3.0: Teknisk skisse - beskrivelse

Vedlegg 3.1: Teknisk skisse - detaljtegning

Vedlegg 3.2: Teknisk skisse - lengdeprofil R1000

Vedlegg 3.3: Teknisk skisse - lengdeprofil R2000

Vedlegg 3.4: Teknisk skisse - oversikstegning A3

Vedlegg 4: Oversikt møteplasser

Vedlegg 5: Vurdering av tilkomst brannbil FireSafe

Vedlegg 6: Utsnitt Vegvesenets håndbok N100