Detaljreguleringsplan for Uraleite i Aksdal - PlanID 201707: Lagt ut til offentlig ettersyn

Det er nå utarbeidet en reguleringsplan for Uraleite i Aksdal. Teknisk utvalg har i møte den 12.03.2020 i sak 34/20 vedtatt framlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for 4 – 5 etasjers blokkbebyggelse med tilhørende anlegg på gbnr. 105/16 i tråd med områdereguleringsplan for Aksdal sentrum.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 


Eventuelle merknader til reguleringsplanen kan også sendes skriftlig til:

Tysvær kommune
Resultatområde teknisk
Postboks 94
5575 Aksdal

eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 2017/2220)


Frist for å sende inn merknader er satt den 22.05.2020.

Vedlegg:

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. ROS-analyse (PDF)

5. Miljøteknisk rapport (PDF)

6. Særskilt - 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Uraleite i Aksdal (PDF)

7. Rapportering brann (PDF)

8. Rasrapport 1 (PDF)

9. Rasrapport 2 (PDF)

10. Rasrapport 3 (PDF)

11. Teknisk skisse 1 (PDF)

12. Teknisk skisse 2 (PDF)

13. Teknisk skisse 3 (PDF)

14. Teknisk skisse 4 (PDF)

15. Oppstartsmøtereferat (PDF)

16. Illustrasjon nord (PDF)

17. Illustrasjon sør (PDF)

18. Illustrasjon vest (PDF)

19. Illustrasjon øst (PDF)

20. Illustrasjon sør fugleperspektiv (PDF)

21. Fasade sør - Snitt (PDF)

22. Solstudie juni (PDF)

23. Solstudie mars (PDF)