Kommunestyret har i møte 22.09.2020 vedteke Detaljregulering med namn Høgahaug og plan-id 201805.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Etter forvaltningslovens kapittel VI kan kommunen sitt vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 veker frå kunngjeringsdato.

Evt klage kan sendast skriftleg til :

Tysvær kommune
v/seksjon forvaltning
postboks 94, 5575  Aksdal

eller på epost:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 2020/1237)

Kommunen ønsker også å gjere merksam på at det i nokre tilfelle kan utløyse krav om erstatning eller innløysing jf. plan- og bygningsloven kapittel 15. Eventuelle krav kan leggas frem skriftleg til kommunen ved rådmannen innan 3 år. Frist for å gjere krav om innløysing blir satt frå dato dette brevet er mottatt.

Vedlegg:

Reguleringsbestemmelser

- Plankart

- Omtale revisjon

- Situasjonsplan eneboliger

- Situasjonsplan fellesareal

- Situasjonsplan