NB! Det er vanlig undervisning i kulturskolen de dager det er planlegging i grunnskolen.

Her er skolerute for 2020-21:

Skolerute 2020/21