DRØMMESTIPENDET
Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Hvert år deles det ut 100 stipend à kr. 10 000,- til unge kulturutøvere i kategoriene
Dans, Musikk, Skapende skriving, Visuell kunst, Sirkus, Teater og Annet

Mer informasjon om Drømmestipendet.