Tysvær kommune tilbyr nye ordninger rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier.

Støtte til medlemskap/kontingent til frivillige lag, foreninger og Tysvær kulturskole:

https://www.tysver.kommune.no/tilskott/tilskott-til-medlemskontingent-og-kulturskule/stotte-til-medlemskontingekent-og-kulturskole