I kulturskolen bruker vi følgende satser:

Kulturskolesatser 2018

Søskenmoderasjon: 25%

Flerfagsrabatt: 25% rabatt på alle dansefag ved deltaking i flere klasser.

Elevkontingenten faktureres to ganger årlig via kommunen sitt fakturasystem. Faktura blir sendt til den som er registrert som foresatt i søknaden.

NB: Betalingen for våren 2020 er noe redusert pga. Corona-viruset, og bruken av alternative undervisningsformer og avlyste fag i forbindelse med dette.