Tilskudd til medlemskontingent og kulturskole

Støtte til medlemskap, turer og kontingent til frivillig organisasjon i Tysvær, eller årsavgift til Tysvær kulturskole.

Hvem kan søke om tilskudd?

  • Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om støtte til dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen for inntil kr. 2000,-
  • Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan også søke om støtte til reiser, leirer, cuper og lignende i regi av frivillige organisasjoner for inntil kr. 2000,-

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Tysvær kulturskole

Kommunen dekker egenandelen, ved innvilget søknad, (inntil kr. 3600) for undervisning ved Tysvær kulturskole.

Søknad

Her finner du søknadskjema for tilskudd til medlemskontingent og kulturskole (PDF, 143 kB)

For å få innvilget disse støtteordningene må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Inntektstabell
Familiesituasjon Inntekt
Enslig forsørger med ett barn Kr. 297 000
Enslig forsørger for to barn Kr. 365 500
Enslig forsørger med tre barn kr. 434 000
Par med ett barn Kr. 411 200
Par med to barn Kr. 479 700
Par med tre barn Kr. 548 200
Par med fire parn og over Kr. 616 800