Tilskudd til ansatte i organisasjoner

Tilskudd kan gis til alle typer ansatte i organisasjoner, som for eksempel; dirigenter, trenere, forettningsførere, sekretærer, arbeidere innen barne - og ungdomsarbeid når kravene nevnt under er oppfylte.

Hvem kan søke tilskudd?

Kommunestyret har vedtatt at det kan gis tilskudd til ansatte i organisasjoner etter følgende retningslinjer: 

  • Arbeidstakeren er fullt ansatt i en lokal organisasjon eller flere organisasjoner sammen dvs. ikke kretsledd eller en organisasjon som dekker regionen.
  • Det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om arbeidsoppgaver, lønn, og arbeidsforholdet er registrert av det offentlige med tanke på skatt og lignende.
  • Stillingen gjelder primært arbeid med barn og unge inntil 19 år, men organisasjoner hvor voksne og barn er sammen bør man også kunne nytte seg av dette  tilbudet. 

Størrelsen på tilskuddet blir avgjort av kulturstyret på grunnlag av søknad. Målet er å kunne yte tilskudd på minst 50% av lønn inkludert sosiale avgifter og feriepenger, men kulturstyret står fritt avhengig av søknadsmengde og budsjett.

Reisegodtgjørelse blir ikke regnet med som grunnlag for utregning av tilskudd.

Søknad

Søknad om tilskudd til ansatte i organisasjoner (PDF, 19 kB)

Søknadsfrist: 1. april