Tilrettelagt fritid

Deltagelse i en aktivitet (fysisk eller kulturelle aktiviteter) kan virke positivt på mange områder. Det gir mulighet til et sosialt nettverk, gruppetilhørighet og vennskap som igjen kan styrke selvfølelse og identitet. Å delta på meningsfulle arenaer, vil bidra til opplevelse av en bedre helse.

Oversikt over ulike arrangører av tilrettelagt fritid

 

Folkedans - "Tirsdagsgjengen"

 • Alle kan delta
 • Tirsdag kl. 18:00 til 19:15 på Kvalatun
 • Kontaktperson: Astrid Håland tlf. 95157128

Friskis band

Rockeband med faste øvinger og framføringer.

 • Ungdom og voksne
 • Mandag kl. 18:00 til 19:30 på Tysværtunet
 • Kontaktperson: Steinar Raaen tlf. 91810464

Hompetitten

Tilrettelagt musikkaktivitet for psykisk og fysisk funksjonshemma.

 • Barn, ungdom og voksne
 • Tirsdag kl. 18:30 til 19:30 på Tysværtunet
 • Kontaktperson: Ingunn Frøyland tlf. 99151390

Klubb 83

Fritidsklubb for unge med forskjellige funksjonshemminger.

 • Ungdom og voksne
 • Torsdag kl. 18:00 til 20:30 på Gamle Slakthuset i Haugesund
 • Kontaktperson: Lisbeth S. Haaheim tlf. 93415418

Simenklubben

 • Ungdom fra 15 år
 • En mandag i måneden kl. 19:30 til 21:30 i Aksdal Kirke
 • Kontaktperson: Kjersti H. Lofthus tlf. 52757703

"Friluftsliv for alle - hele året"

 • Barn fra 12 år, ungdom og voksne
 • To onsdager i måneden kl. 17:00 til 19:00 på Friluftshuset i Djupadalen.
 • Kontaktperson: Audhild Sannes, Haugesund Turistforening, tlf. 98434563

Fotball

 • Alle
 • Tirsdag kl. 16:30 til 18:00 i Djervhallen/Djervbanen
 • Kontaktperson: Kjell Bjelland tlf. 40201725

Håndball

Enkeljympa

Kondisjon, styrke og balanse til inspirerende musikk.

Diverse ballaktiviteter

Ballaktiviteter, boccia og curling

 • Alle
 • Torsdag kl. 16:30 til 18:00 i Djervhallen
 • Kontaktperson: Kjell Bjelland tlf. 40201725

Svømming

 • Alle
 • Mandag kl. 17:00 til 20:00 i Tysværtunet
 • Kontakt: Stegaberg IL Helsesportgruppen tlf. 52773137

Ride- og ponniskole

Tilrettelagt for bevegelseshemmede uten rekvisisjon.

Ridefysioterapi

med rekvisisjon

 • Haugaland Hestesport Arena
 • Kontaktperson: Fysioterapaut Signe Endresen tlf. 48114139