Medlemmer i utvalget

Dag Olav Gaupås NFU Leder 934 57 473
Siv V. Revheim ADHD-foreningen Haugalandet nestleder 977 33 806
Jorunn Karin Bredal "Huset" - psykisk helsetjeneste medlem 911 56 987
Torbjørn Berge Revmatikerforeningen medlem 480 39 685
Anne Grete Stake HLF Tysvær og Bokn Medlem 480 09 141
Gunn Marit Lygre Politisk representant   951 46 903
       
Synnøve B. Lindanger  NFU Varamedlem  
Iselin Flokketvedt Stokka Autismeforeningen Varamedlem  
Karl Olaf Sundføre Mental Helse Varamedlem  
Tove Høgemark LHL Varamedlem  
Sigrid Leifsen Revmatismeforeningen Varamedlem  
Maren Økland Politisk representant Varamedlem  

 

Reglement for Råd for personer med funksjonsnedsettelse ble vedtatt 22.10.19. Du kan lese reglementet ved å trykke her