Medlemmer i utvalget

Frode Løland Arbeiderpartiet (AP)   Medlem 93216618
Torunn Vestbø Gjerde Venstre (V) varamedlem      480 51 408
Torbjørn Berge () Leder 480 39 685
Tove Høgemark () Nestleder 996 19 340
Nilse-Elisabeth Brandal    () Medlem 400 42 062
Sigrid Leifsen () Medlem Ikke registrert