Medlemmer i utvalget

Tlf
Per Molland Leder 900 26 464
Arne Gjerde Nestleder 952 02 153
Gjertrud Slogvik Medlem 913 32 873
Barbro Aarak Medlem  
Tønnes Straum Medlem 913 27 120
Sven Ivar Dybdal Politisk representant  928 35 112
     
Sigurd Brekke Varamedlem  
Odd Harald Kvam Varamedlem  
Torger Odland Varamedlem  
Håkon Lindanger Varamedlem  
Jarl Ullvang Varamedlem  
Lillian Vikra Vara pol.repr  

 

Reglementet for Eldrerådet ble vedtatt i kommunestyret 22.10.19. Du finner reglementet ved å trykke her.