Medlemmer i utvalget

Tlf
Per Molland Leder 900 26 464
Torleiv Ausdal Nestleder Ikke registrert
Osvald Frønsdal Medlem Ikke registrert   
Sigurd Brekke Medlem 997 17 495
Gunnar Langelandsvik     Medlem 997 45 307
Gjertrud Slogvik Medlem Ikke registrert
Ola S. Apeland Medlem 915 51 865