Fonnakart/Kommunekart

Kartinnsyn som gjer tilgong til søk i kartet og tilgong til vårt planregister med alle vedtekne reguleringsplanar og kommuneplan/kommunedelplanar.

Norgeskart

Kartportal levert av Statens kartverk

Temakart Rogaland

Kartportal frå Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens kartverk-Rogaland og ei rekkje andre partar i samarbeidet "Norge digitalt-Rogaland".

Se eiendom

Her kan du finne kven som er registrert som eigar av ein eigedom, kva hefter som er tinglyst på ein eigedom, eller kor eigedomsgrensene er teikna inn i matrikkelkartet. For opplysningar frå grunnboka krevast innlogging via bankID.

Kartverket