Målet med kurset er at deltakarane skal bli best mogleg førebudd på foreståande fødsel og overgang til foreldrerolla. Kurset vil vere eit forum til å ta opp spørsmål rundt svangerskap/fødsel og ei fin anledning til å førebu seg saman. Tilbys i utgangspunktet til førstegangsforeldre.

Kurset er også ein sosialt treffstad der ein møter andre par som venter barn.

  1. Svangerskap
  2. Fødsel
  3. Amming og barseltid

Som avslutning på kurset tek vi ei omvisning på føde/barselavdelinga ved Haugesund sykehus.

Vi startar opp i februar 2018, ved interesse påmelding tlf: 52758918