Konsultasjonen er retta inn mot kvinnas fysiske og psykiske helse og omfattar informasjon/tilbod om prevensjon.

Hensikten er både å fanga opp forhold som treng oppfølging, og å støtte kvinnen.

Aktuelle temaer i samtalen med kvinnen:

 • Samtale om fødselen; renselse, menstruasjon, vannlating, avføring, inkontinens og fødselsrifter
 • Amming - korleis går det?
 • Søvn og kvile, meistring av morsrolla, forhold til partnar
 • Nedstemthet
 • Smerter i bekkenbunnen, evt kontroll av fødselsrifter og tilheling
 • Bekkenrelaterte smerter
 • Bekkenbunnstrening
 • Prevensjon, seksualitet (menstrasjon)
 • Hemoglobin – anemi
 • BT
 • Helsestasjonen, oppfølging av barnet
 • Ris/ros til føde/barselavd.
 • Samarbeid med helsestasjon/videre oppfølging

Kontroll etter fødselen hos kvinner utan risiko og med eit normalt fødsel- og barselforløp bør gjennomførast av den som har fulgt opp kvinna under svangerskapet eller hatt ansvar for fødselen.

Innhaldet i konsultasjonen er kvinnas fysiske og psykiske helse med utgangspunkt i epikrise frå føde-/barselavdelinga. Hensikten er både å fange opp forhold som treng oppfølging og å støtte kvinna i hennar oppleving av det som anses som normale fysiske og psykisk endringar.

Retningslinene beskriver komplikasjonar som kan førekoma hos barselkvinner, og som helsepersonellet bør vere merksam på. Behandling og diagnostisering er utanfor retningslinenes oppdrag.