Tysvær kommune har vunnet anskaffelsesprisen i kategorien digitalisering og god styring. Kåringen fant sted på Difi sin anskaffelseskonferanse 23. november.
 
Juryens begrunnelse:

Juryen erfarer at det har kommet inn mange gode forslag og at det har skjedd en god utvikling de siste årene.  De nominerte har utmerket seg med at digitalisering er et virkemiddel for å oppnå bedre styring, gevinstrealisering og lederforankring.

Vinneren i kategorien for digitalisering og god styring har:

  • Fullintegrert e-handel
  • Jobbet aktivt med leverandørutvikling
  • Bygget kompetanse blant egne medarbeidere og samarbeidskommunene
  • De har strategisk dialog med ledelsen
  • De har innført kategoristyring som har gitt redusert forbruk
  • Kategoristyring har også gitt kostnadsbesparelser innen flere kategorier som medisin, kontor og leasing av transportmidler.

Vinneren var nominert i 2015 og viste allerede da en strategisk tilnærming. De belyste hvordan sykefraværet gikk ned pga bedre organisering av innkjøp, brukermedvirkning og kompetansebygging. Vinneren fokuserer på hele verdikjeden i arbeidet med innkjøpsavtalene. Juryen synes det er svært gledelig å gi prisen til en liten kommune som har realisert mye til tross for relativt små ressurser. Vinneren er et svært godt forbilde for både kommunale og statlige virksomheter.

styring og digitalisering
Fra venstre: Hilde Skomedal Rasmussen, Anne Dagsland og Tor Leif Helgesen. Prisen er et litografi av Alf C. Hvaring.