Kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær starter i januar 2020 opp et prosjekt om anskaffelser med klimaambisjoner. Formålet er å øke kompetansen innen miljø- og klimakrav i anskaffelser i kommunene og Haugalandsegionen. Det er blitt tildelt midler fra Klimasats for gjennomføring av prosjektet. Søknad og tildelingsbrev fra Miljødirektoratet kan leses på www.miljokommune.no.