Beskriving

Tryggleiksalarm er eit hjelpemiddle som etter søknad blir leigd ut til personar med eit vurdert behov. Tryggleiksalarmen gir abonnenten høve til å få rask bistand ved akutte behov. Alarmen er knytt til heimebaserte tenester som kan rykke ut heile døgnet dersom alarmen går. 

Målgruppe

Innbyggarar i Tysvær kommune som på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller anna har behov for rask bistand.

Vilkår

Falltendens, sterk bevegelseshemming, utrygghet og andre tilstandar som krev akutt hjelp

Rettleiing:

Du kan kontakte Tildelingskontoret i kommunen for å få hjelp til å søkje, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du treng det. Dersom ein annan søkjer for deg, må vedkomande ha fullmakt.

Søknadsskjema:

  pdf Søknad om Helse og omsorgstenester (104 KB)  

Slik søker du:

Søknaden skal sendast til Tysvær Kommune v/Tildelingskontoret, Aksdalsvegen 155, 5570 Aksdal.

Tildelingskontoret behandlar søknaden din og det kan i samband med dette blir gjort eit heimebesøk for å kartlegge søkar sin heimesituasjon