Helsestasjon og skulehelsetenesta tilbyr vaksiner relatert til barnevaksinasjonsprogrammet.

Ta kontakt via telefon eller sms ved spørsmål:

 

For vaksinar utanom dette (til dømes reisevaksinasjon) må du kontakta fastlege eller vaksineklinikkar.