Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre kan forstå barnet ditt best mulig. På helsestasjonen møter du helsesøstre som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og barnet ditt!

Helsestasjonane i Aksdal og Nedstrand tilbyr følgjande:

  • Ammerettleiing
  • Rettleiing ved flaskemat
  • Vektkontroller
  • Vaksinasjon
  • Trivselssamtalar
  • Helsekontrollar
  • Oppfølging og rettleiing ift. motorikk
  • Oppfølging og rettleiing ift. samspill og tilknytning

Hvem kan benytte helsestasjonen?

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre, gravide og partnere. Når du får barn, vil vi ta kontakt med deg, men du kan også ringe for å avtale det første møtet.

Vi ber om at du ikke tar med syke barn til helsestasjonen. Har du time, ber vi om at du ringer og avtaler ny time. Er du i tvil, kan du ta kontakt.

Om du er tilflytter til kommunen, ber vi deg undersøke om din gamle helsestasjon har sendt oss ditt barns journal. Når vi har mottatt journalen tar vi kontakt, men du må gjerne selv kontakte oss.

Har du spørsmål om din rolle som foreldre eller ditt barn utenom de vanlige konsultasjonene er det bare å ta kontakt.

Alle tilbud ved helsestasjonen er gratis.

Vaksinasjon

Barnet blir vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet