Alder

 Hva gjør helsestasjonen?

Nyfødt

2 hjemmebesøk når dere kommer hjem fra sykehuset – først av jordmor, så helsesøster.

Ca.
4 uker

Barselruppe ved helsesykepleier.

6 uker

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier og lege.

Vaksinasjon:
Rotarix – beskytter mot rotavirus

8 uker

Trivselssamtale med fokus på fødselsdepresjon, ved helsesykepleier.

3 mnd

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier.

Vaksinasjon:
Hexyon – Kombinasjonsvaksine som beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, haemophilus infl. B og Hepatitt B.
Prevenar – beskytter mot pneumokokk sykdom.
Rotarix – beskytter mot rotavirus.

4 mnd

Helsestasjonsgruppe med fysioterapeut.

5 mnd

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier. 

Vaksinasjon:
Hexyon – Kombinasjonsvaksine som beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, haemophilus infl. B og Hepatitt B. 
Prevenar – beskytter mot pneumokokk sykdom

6 mnd

Undersøking og rettleiing ved helsesøster og lege.

8 mnd

"Robuste barn" gruppe ved psykolog og helsesykepleier.

10  mnd

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier.

1 år

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier og lege. 

Vaksinasjon:
Hexyon – Kombinasjonsvaksine som beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, haemophilus infl. B og Hepatitt B.
Prevenar – beskytter mot pneumokokk sykdom

15 mnd

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier. 

Vaksinasjon:
MMR – Beskytter mot meslinger/kusma/røde hunder.

2 år

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier og lege.
Språkvurdering.

4 år

Undersøking og rettleiing ved helsesykepleier.
Hørselstest, synsundersøking og språkvurdering.

0-5 år

Ytterligere konsultasjoner tilbys ved behov.