Kontaktinformasjon spesialisthelsetjenesten

Ressurs- og tjenestekontor

Henvendelser i forbindelse med utskriving av pasienter og nedetid på PLO meldinger.
Tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00)
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Ettermiddag/helg/helligdager:
Nedstrandtunet: tlf. 52 75 87 50/480 67 843
Tysværtunet: tlf. 52 75 87 00
Aksdaltunet: tlf. 52 75 86 50

Søknad om kommunale helsetjenester

Ressurs og tjenestekontoret, tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00).
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Kreftkoordinator

Maria Revheim, tlf. 52 75 70 40
E-post: kreftkoordinator@tysver.kommune.no

Koordinerende enhet

Ressurs og tjenestekontoret, tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00)
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Sykehjem

Omsorgssjef: Anna Henriette Hovland, tlf. 905 43 953 

Nedstrandtunet omsorgssenter

Tlf.: 52 75 87 50
Seksjonsleder, Reidun Landråk
Avdelingsleder institusjon, Marit Helle Vetrhus

Aksdaltunet omsorgssenter

Tlf. 52 75 86 50
Seksjonsleder Mariann Hansen Aasland Aasland, tlf. 477 86 847
Avdelingsleder demens, Kjersti Børgersen: tlf. 481 98 769
Avdelingsleder somatisk, Elin Skogøy tlf. 481 98 324

Korttidsavdeling - Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter

Tlf. 52 75 87 00
Seksjonsleder: Mette Austreim, tlf. 913 87 589

Hjemmetjenesten

Seksjonsleder Tysværtunet og Nedstrand: Hilde Gunn Haaland, tlf. 913 78 461

Tysværtunet Aktivitet- og omsorgssenter, tlf. 52 75 87 00
Avdeling Nedstrand, tlf. 52 75 87 50

Fysio- og ergoterapitjenesten

Seksjonsleder: Irene Krystad, tlf. 995 60 505
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Fysio- og ergoterapitjenesten tlf. 52 75 89 06 (tirsdag kl. 09:00-11:30 og fredag kl. 12:00-15:00)

Logoped

PPT tjenesten, tlf. 52 75 80 70
E-post: ppt@tysver.kommune.no

Friskliv Tysvær

Marit Gjerstad, tlf. 481 36 748

Ressurs og tjenestekontoret, tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00).
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Psykisk helse og rus

Seksjonsleder: Gunn Marit Lygre, tlf. 932 16 676
Fagansvarlig rus: Vera Grammenos, tlf.: 948 88 325
Fagansvarlig psykisk helse: Kjersti H. Lofthus, tlf. 481 56 764

NAV

Leder: Bengt Krystad, tlf. 55 55 33 33
Adresse: Postboks 53, 5575 Aksdal

Avvik på tjenesteavtaler

Ressurs og tjenestekontoret, tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00)
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

For pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold på sykehus

Ressurs og tjenestekontoret, tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00)
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Helsestasjon

Seksjonsleder: Kjerstin W. Hagland, tlf. 472 61 463
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Smittevern/Tuberkulose

Kommuneoverlege/smittevernlege: Mariann Eintveit Lie, tlf. 452 19 027

Stedfortreder: Jan Schille, Bokn kommune, tlf.: 996 16 908.
Oppgaver som stedfortreder: Akutte oppgaver innen samfunnsmedisin der hasteparagrafene i folkehelseloven kapittel 3 blir utløst. Samfunnsmedisinske oppgaver der det er mistanke om overhengende helsefare. Akutte oppgaver innen smittevern.

Beredskapsansvarlig

Leder kriseledelse, rådmann Sigurd Eikje, tlf. 958 93 685.
E-post: beredskap@tysver.kommune.no

Informasjonsansvarlig for felles FOU enhet for samhandling, FOUSAM, i kommunen

Ressurs og tjenestekontoret, tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00).
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Barn som pårørende

Ressurs og tjenestekontoret, tlf. 52 75 70 40 (hverdager kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00).
Adresse: Postboks 94, 5575 Aksdal