Psykisk helsetjeneste

Vi tilbyr nødvendig psykisk helsehjelp med lav terskel og høy kompetanse. Psykisk helseteam i Tysvær har egne team for "barn og familie", "unge og voksne" og ruskoordinator. Vi samarbeider med fastleger, fysioterapeut, helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnevern og PPT.

Hvilke tjenester tilbyr vi?

 • informasjonssamtaler
 • konsultasjon og veiledning ved terapeuter og psykologspesialist
 • kartlegging og henvisning til andre i spesialhelsetjenesten ved behov
 • individuelle samtaler, behandling og oppfølging
 • familiesamtaler
 • Rettledning g samtaler med pårørende
 • Kurs, undervisning og mestringsgrupper
 • Psykososial krisehjelp

Hvilke følelser og livssituasjoner er tegn på at det kan være bra å ta kontakt med oss?

 • når du kjenner deg veldig trist og deprimert over lengre tid
 • mye angst
 • mistet livsgnisten
 • har opplevd overgrep, vold eller er redd for det
 • har pårørende som er alvorlig syke eller ruser seg
 • blir mobba
 • opplevd alvorlig tap eller er i en livskrise

Hvem kan kontakte oss og hvordan?

Alle kan kontakte oss; barn, voksne, pårørende eller personer fra skole, barnehage eller helsetjenesten. Du kan ta kontakt med oss på telefon, e-post eller oppmøte. Du kan også be andre henvise deg til oss, som for eksempel fastlege eller andre hjelpetjenester.

Les mer i vår brosjyre fra psykisk helsetjeneste (PDF, 892 kB)

Nyttige linker hvor du finner informasjon om psykisk helse

Kontaktinformasjon

Gunn Marit Lygre
Leder/virksomhetsleder
E-post

Seksjonsleder psykisk helse

Vera Kristin Grammenos
Spesialsjukepleier
E-post

Lavterskel

Evy J. H. Kjønø
Fagansvarlig lavterskel
Telefon +47 40 41 91 93
Margun Susort
Koordinator psykisk helse/lavterskel
Telefon +47 93 21 66 02
Audhild Drivdal Frøyland
Fagleder
E-post
Telefon +47 90 55 79 86

Fagansvarlig psykisk helseteam barn/familie

Bodil Valen
Psykisk helseteam barn/familie
Telefon +47 95 44 46 68