Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som bor hjemme og har opplevd et funksjonsfall og ikke mestrer hverdagen som før. Målet er at du skal øve deg til å klare de daglige gjøremålene igjen, at du kan bo hjemme, og leve et godt og aktivt liv så lenge som mulig.

Hvem kan få tilbud om hverdagsrehabilitering?

  • personer er over 60 år
  • personer som bor hjemme
  • personer som har vanskeligheter med å gjennomføre daglige oppgaver og ønsker å mestre
  • personer som ønsker å være mest mulig aktive og selvstendige
  • personer som føler seg motivert

Hva tilbyr vi?

Et tverrfaglig team sammensatt av fysioterapeut, sykepleier helsefagarbeider og aktivitetskoordinator kommer hjem til deg og trener på det som er viktig for deg å mestre i hverdagen. Dette kan for eksempel være; påkleding, matlaging, gå opp trappa, handle, lufte hunden eller lignende. Egeninnsats og motivasjon til trening er avgjørende. Aktivitetstrening og hjelp til selvhjelp står sentralt.

Hva koster tjenesten?

Tilbudet er gratis.

Hvordan søker du?

Du kan søke på denne tjenesten ved å kontakte Hverdagsrehabiliteringsteamet eller Ressurs- og tjenestekontoret. Du kan også snakke med hjemmetjenesten om denne tjenesten.

Les mer i vår brosjyre om hverdagsrehabilitering (PDF, 746 kB) 

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Kontaktinformasjon

Hverdagsrehabliteringsteamet
E-post
Telefon 48 11 41 39
Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Telefon besvares mandag til fredag klokken 09:00-11.30 og 12:00-14.30. 

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon eller e-post.