Hjemmesykepleie

Tjenesten er ofte best kjent som hjemmesykepleie, og kan deles i to ulike tjenester; helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse til egenomsorg. Begge tjenestene er for personer som trenger nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester, enten på grunn av helsemessige årsaker eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva er målet vårt med denne tjenesten?

Målet er å forebygge, behandle og legge til rette for mestring av sykdom eller funksjonsnedsettelse, som igjen bidrar til at man kan bo hjemme så lenge som mulig. Tjenesten  skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og bidra til at man opprettholder eller får igjen størst mulig egen mestring. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet.

 

Helsetjenester i hjemmet kan være

 • legemiddeladministrering
 • psykisk helsetjeneste
 • sjukepleiefaglige prosedyrer
 • medisinske behandlinger
 • observasjoner.
 • Tjenesten kan også inneholde stell av sår eller infeksjoner for personer som ikke kommer seg til fastlegen.

 

Personlig assistanse til egenomsorg kan være

 • hjelp og tilrettelegging for å ivareta personlig hygiene
 • hjelp til å stå opp om morgenen
 • hjelp til på- og avkleding
 • hjelp ved måltider

 

Hvem kan få innvilget hjemmesykepleie?

 • personer med spesielle hjelpebehov som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse
 • personer som ikke selv kan oppsøke helsehjelp
 • personer med behov for medisinsk behandling hvor det ikke er nødvendig med institusjonsopphold
 • personer som har behov for pleie og omsorg ved livets slutt

 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis

 

Hvordan søker du denne tjenesten?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du ha en skriftlig forklaring på grunnen til dette. I samme brev skal du få informasjon om når man regner med at du har ett svar/avgjørelse. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og kan i sammenheng med dette avlegge et besøk i hjemmet for å få ett helhetsinntrykk av behovet for tjenesten.

 

Søknadskjema

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

 

Lovverk

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a: «Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste»
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd: «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester»
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd pkt. 4, 5 og 6 bokstav c: «for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: plass i institusjon, herunder sykehjem.

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Telefon besvares mandag til fredag klokken 09:00-11.30 og 12:00-14.30. 

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon eller e-post.

Hjemmetjenesten
Telefon 52 75 87 00

Besøksadresse:
Aksdalvegen 155, Tysværtunet

Postadresse:
Postboks 168, 5570 Aksdal

 

Hilde-Gunn B. Haaland
Seksjonsleder hjemmetjenesten
Telefon 913 78 461

E-post Hilde-gunn-b.haaland@tysver.kommue.no

 

Miriam T. Haukland
Avdelingsleder sone Førresfjorden
Telefon 476 84 537
E-post Miriam.Haukland@tysver.kommune.no

 

Inger Lise Stokkenes
Avdelingsleder sone Aksdal sentrum

Telefon 913 85 931
E- post Inger-Lise.Stokkenes@tysver.kommune.no

 

Anne Birgitte R. Nordgård
Avdelingsleder sone Tysværvåg/Nedstrand

Telefon 477 19 521
E-post Anne.Nordgard@tysver.kommune.no

 

Signe L. Wilhelmsen
Koordinator hjemmetjenesten

Telefon 913 83 713
E-post Signe.Wilhelmsen@tysver.kommune.no