TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort er et tilbud til varig funksjonshemmede over 10 år som ikke kan reise med buss, eller som ikke kan gjøre det uten store vanskeligheter.

Hvordan søker du om TT-kort?

TT-kort søker du via Rogaland fylkeskommune.

Her kan du lese mer om ordningen, samt finne søknadskjema for TT-kort.