Følgekort/ledsagerbevis for personer med nedsatt funksjonsevne

Hvis du trenger følge eller assistanse for å gå på kultur- eller fritidsarrangementer, kan du søke om følgekort. Følgekort er ikke noe man har rett på, og det er kommunen som avgjør om du skal ha dette tilbudet. Har du fått innvilget følgekort skal det gi den personen som følger deg gratis eller rabattert tilgang til en rekke kultur og fritidsarrangement. Du betaler inngangsbilletten, mens ledsageren din kommer inn gratis.

Hva er følgekort/ledsagerbevis?

Følgekort er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til å øke livskvalitet for den enkelte. Følgekortet skal gjøre det mulig for funksjonshemma som treng assistanse å delta på arrangement uten å betale dobbelt pris. Selve følgekortet er et kort med navn og bilde på, og forteller at vedkommende er avhengig av å ha med seg ledsager. Det kan være for eksempel en venn, ett familiemedlem eller støttekontakt.

Hvordan bruke følgekortet?

Følgekortet kan brukes på alle steder som aksepterer ordningen. Man kan ikke kreve å få bruke det på steder som ikke har godkjent ordningen. Ofte er det nøytralt merket ved inngangen eller oppført på plakaten for arrangementet vedrørende om det er med i ordningen. Følgekortet gjelder stort sett ved bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler. Eksempler på steder der kortet kan brukes er konserter, kino, svømmehaller, museer, idrettsarrangement og offentlig transport. Følgjekortet gir ikke fortrinn i forhold til annet publikum, så husk derfor å bestille inngangsbilletter i forkant om det er nødvendig. Har du spørsmål kan du henvende deg direkte til den enkelte arrangøren/bedriften.

Hvem kan få følgekort?

Hvis du har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne som medfører at du er avhengig av å ha med deg ledsager på kultur- og fritidsarrangement kan du søke om følgekort. Funksjonshemmingen må vare i minst 2-3 år.

Klagerett

Er du ikke fornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen sin klagenemd. Send da klagen til kulturkontoret for videre behandling.

Søknad

Søknad om følgekort/ledsagerbevis

Mer informasjon om følgekort kan du lese her på Helsenorge sine hjemmesider. 

Kontaktinformasjon

Marit R. Lothe
E-post
Mobil 90 22 40 87