Spørsmål og svar om koronavaksinen

Tysvær kommune skal sørge for at så mange som mulig av kommunens innbyggere blir vaksinert mot korona. På denne siden finner du spørsmål og svar om vaksinasjonsprogrammet i Tysvær.

Vi forholder oss til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside 

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du, ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg for å få korona. Det er først når mange nok har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning:

https://vimeo.com/487191629

Hva koster vaksinen?

Vaksinen er gratis for alle.

Når kan jeg ta vaksinen?

Den første vaksinen ble satt 7. januar 2021. Hvor raskt vaksinasjonen kan gjennomføres avhenger av hvor mye vaksine vi får både til Norge og Tysvær.

Vaksineringen skjer i prioritert rekkefølge, og vi følger nasjonale retningslinjer. Tysvær kommune kan ikke bestemme rekkefølge selv.

Vi oppdaterer jevnlig hjemmesiden vår med aktuell informasjon om temaet.

Se prioriteringsrekkefølgen, oppdatert hos Folkehelseinstituttet.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

I Tysvær er det fastlegekontorene som først og fremst står for vaksineringen. Både Frakkagjerd, Tysvær og Aksdal legesenter vaksinerer sine pasienter. Pasienter tilknyttet legesenteret i Nedstrand blir ivaretatt på Aksdal legesenter.

Innbyggere uten fastlege i Tysvær kommune vaksineres nå av det kommunale vaksinasjonsteamet, og disse vaksineres hver fredag fremover så lenge det er behov.

Vi jobber med planleggingen av massevaksinasjon, som vil bli aktuelt når det kommer store leveranser med vaksine til kommunen. Dette vil da gjennomføres i idrettshallen på Tysværtunet kulturhus. Nærmere informasjon om når og hvordan vaksinasjonen da vil foregå kommer her på nettsidene så snart det er klart.

Skal jeg foreta med noe aktivt vedrørende registering?

Alle som er 65 år eller eldre, vil bli kontaktet direkte av fastlegen sin eller Aksdal legesenter. De som ikke har fastlege i kommunen, blir kontaktet av kommunens vaksinasjonsteam.

Registrering til vaksinekø – for de som er 64 år og yngre

Vi ber om at du som er 64 år og yngre setter deg i vaksinekø gjennom Helseboka, og legger inn medisinsk informasjon som er relevant for vaksineutdelingen. Det er ønskelig at også de som ikke ønsker vaksinen registrerer seg.

Ved å sette deg i kø får kommunen mulighet til å planlegge bedre og handle raskere når flere vaksiner kommer på plass.

Det kan bli aktuelt når det kommer større vaksineleveranser til Tysvær at man bruker innkalling via Helseboka direkte, men enn så lenge blir man direkte kontaktet per SMS eller telefon av fastlege eller Aksdal legesenter (som blant annet vaksinerer for innbyggere som har fastlege på Nedstrand).

Du kan registrere deg selv, noen du er verge for eller har fullmakt fra.

Klikk her for å registrere deg i vaksinekøen

Dersom du trenger hjelp til registeringen kan du ringe kommunen på tlf. 52 75 74 00

Vaksine/koronatelefonen er åpen:

  • Mandag - fredag: kl. 08:30 - 11:00 og 12:00 - 15:00

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. At beboere på sykehjem får vaksinen først vil være avgjørende for å holde dødstallene så lave som mulig.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er godkjent og i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Hvordan skjer selve vaksinasjonen?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med ca 6 ukers mellomrom. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere.

Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Fra studiene som er gjort har Folkehelseinstituttet god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de som er vaksinert med Pfizer BioNTech-vaksinen.

Man kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

  • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.
  • Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

I de aller fleste tilfellene er bivirkningene milde eller moderate. Under 5 prosent får mer plagsomme bivirkninger som er ufarlige, men som kan påvirke dagliglivet de få dagene det varer. Dette er vanligere etter dose 2 og blant yngre personer.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte fastlegen din eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine.

Du kan også selv sende inn melding om bivirkninger på Helsenorge her.

Kan jeg finne mer informasjon?

Du kan lese mer på Folkehelseinstituttet (FHI) sine sider, hvor de har laget et eget nettsted der du kan lese mer om koronavaksinen.