Influensavaksinering

Kommunen mottok vaksinene til målgruppen/risikogruppen i uke 43.

Ta kontakt med fastlegen din for å avtale tidspunkt for vaksinen.

Har du ikke fastlege i kommunen, vil det bli en kommunal vaksinasjonsdag på Tysværtunet Kulturhus 24.11 og 01.12 i tidsrommet kl.16.00 til 17.30.

Man skal ikke bestille time på forhånd- det er bare å møte opp. 
Det må beregnes noe ventetid for de aller fleste disse dagene.

Dato

Målgruppe

Sted

Viktig info

24.11.21

Onsdag kl 16.00  – 17.30

De som ikke har fastlege i kommunen + helsepersonell

Tysværtunet idrettshall

Drop-in. Det må gå minst 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksine

01.12.21

Onsdag kl 16.00 – 17.30

De som ikke har fastlege i kommunen + helsepersonell

 

Tysværtunet idrettshall

Drop-in. Det må gå minst 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksine

 

Husk at det må gå minst 1 uke mellom influensavaksinen og koronavaksinen.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: