Vaksinering

Vi oppfordrer innbyggere selv å bestille vaksinetime gjennom Helseboka. 

Her bestiller du time for koronavaksine

Har du spørsmål om koronavaksinering?
Ring vaksinetelefonen på telefon 52 75 74 01.

Telefontid vaksinetelefonen;

Tirsdag: kl. 09:00-11:00
Torsdag: kl. 09:00-11:00
Helg og helligdager: Stengt

Vaksine
Dersom du trenger internasjonalt vaksinekort (gult), ring vaksinetelefonen.
Kortet 
koster 100 kr og må betales med Vipps.

Korona
Det er nå økt smitte av korona.

Det anbefales at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt.

Selvtester deles gratis ut på biblioteket i Aksdal og nærbutikkene i Hervik, Nedstrand, Skjoldastraumen og Slåttevik.

Koronavaksineringen i Tysvær kommune følger FHI sine anbefalinger

- Alle over 65 år oppfordres til 4. boosterdose.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 20 uker etter siste vaksinedose. Dersom du nylig har gjennomgått koronainfeksjon, bør det gå minimum 3 uker fra du ble frisk til du kan få oppfriskningsdose.

Vaksinasjon i aldergruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 har nå startet opp.
Les: Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte 1. september en godkjenning av oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner, fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer. Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om de nye oppdaterte vaksinene.

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.

VI tilbyr til enhver tid den nyeste vaksinevarianten.

Vaksinedager fremover

Vi vaksinerer på koronasenteret, Aksdalsvegen 158, 5570 Aksdal 
 

Koronavaksinering

Koronavaksinering
Uke Dato
2 10. januar
4 24. januar
6 7. februar


Disse får tilbud om koronavaksine
 

Det tilbys nå også oppfriskningsdose til personer i aldergruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
Dette er ingen anbefaling, det er kun til de som ønsker det.

Oppsummering av vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Samtykke

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år. Samtykkeskjema finner man her

Kontaktinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om vaksinering - 52 75 74 01

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Legevakt - 116 117