Vaksinering

Vi oppfordrer innbyggere selv å bestille vaksinetime gjennom Helseboka. 

Har du spørsmål om koronavaksinering ring vaksinetelefonen på telefon 52 75 74 01.

Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl. 09:00 - 11:00.

Koronavaksinering

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre og sykehjemsbeboere.

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 65 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Innbyggerne må selv bestille seg vaksinetime, det blir ikke sendt ut innkallinger.

Vaksinedager fremover

Vi vaksinerer på koronasenteret, Aksdalsvegen 158, 5570 Aksdal.

Her er informasjon om tidspunkter for vaksinering

Disse får tilbud om koronavaksine


Det tilbys nå også oppfriskningsdose til personer i aldergruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Dette er ingen anbefaling, det er kun til de som ønsker det. Oppsummering av vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Samtykke

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år.

Skal du ut å reise i sommer?

Viktig å sjekke destinasjon om det kreves koronavaksine. Ta kontakt på vaksinetelefonen i god tid før reisen visst du trenger koronavaksine.

Internasjonalt vaksinekort

Dersom du trenger internasjonalt vaksinekort (gult), ring vaksinetelefonen. Kortet koster 100 kr og må betales med Vipps.

Det er generelt ikke anbefalt å teste seg for korona, men for enkelte grupper, særlig de over 65 år, kan det være nyttig å teste seg.

Selvtester deles gratis ut på biblioteket i Aksdal og nærbutikkene i Hervik, Nedstrand, Skjoldastraumen og Slåttevik.

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefonen

Åpningstider: tirsdag og torsdag kl. 09:00 - 11:00

Spørsmål om vaksinering - 52 75 74 01
Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.
Legevakt - 116 117