Vaksinering

Har du lyst å bidra som frivillig i forbindelse med vaksinering i sommermånedene? Meld din interesse her!        

Tysvær kommune er i full gang med koronavaksineringen

De som har høyest alder og risiko prioriteres først, i tråd med nasjonale retningslinjer. Prioriteringen er som følger:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år

 11. Alder 25-39 år

Her kan du lese mer om hvilke underliggende sykdommer/tilstander det refereres til på FHI sin nettsider.

Disse vaksineres nå

Vi er godt i gang med å kalle inn gruppe 11, 25-39 år. Vi kaller inn de eldste først og så går vi nedover i alder, slik som tidligere.

Dersom du er i en gruppe som vi nå skal ha tilbudt vaksine, og du ikke har fått tilbud setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss så finner vi vaksinetime til deg.

Kommunal vaksinetelefon: 52 75 74 01

Aksdal legesenter: 52 75 50 10

Når vi kaller inn via sms til kommunal vaksinering er invitasjonen tilgjengelig for deg i 48 timer. Da må du bestille deg en time som passer for deg innen de to døgnene. Vi har åpnet opp slik at du har to til tre uker å velge mellom. Dersom dagene går fra deg og du ikke har fått bestilt time, men ønsker vaksine, ring oss.

Aksdal legesenter vaksinerer sine pasienter og ringer opp til hver og en og avtaler vaksinetidspunkt. Dere som er født 1982, 1983 og 1984 har alle fått tilbud om vaksine time kommunalt på Tysværtunet. Dette gjør vi slik at vi er kommet like langt i innkallingen i gruppe 11.

Dersom vaksineleveringen er som forespeilet fra FHI skal alle som ønsker vaksine og er over 18 år ha fått 1. vaksinedose innen uke 31/32. Invitasjonene til vaksinering for gruppe 11 vil komme fortløpende i løpet av de neste ukene.

Det er fremdeles 12 ukers intervall mellom 1. og 2. vaksinedose.

Invitasjon til 2. dose vil komme på sms.

Status over vaksinering i Tysvær kommune

I Tysvær kommune har nå over 70% av alle innbyggerne over 18 år fått 1. vaksinedose, og vi opplever at selv om det er sommer så kommer folk til vaksinetimen.

Folkehelseinstituttet har laget et vaksinescenario som jevnlig oppdateres ift. når man kan forvente å få tilbud om vaksine; vaksinescenario

Hvordan gjennomføres vaksinering? 

Fra juni vaksineres det i idrettshallen i Tysværtunet hver fredag gjennom hele sommeren. Inngangen er på østsiden, nede ved svømmehallen- vis a vis koronatestsenteret. Det er satt opp skilt som viser hvor man skal møte opp, ikke bruk hovedinngangen.

De som har fastlege på Aksdal legesenter vaksineres fortsatt der, mens alle andre blir vaksinert kommunalt på Tysværtunet.

Registrering for vaksinekø – for de som er 64 år og yngre 

Vi ber om at du som er 64 år og yngre setter deg i vaksinekø og legger inn medisinsk informasjon som er relevant for vaksineutdelingen. Det er ønskelig at også de som ikke ønsker vaksinen registrere seg.

Ved å sette deg i kø får kommunen mulighet til å planlegge bedre og handle raskere når flere vaksiner kommer på plass.

Du kan registrere deg selv, noen du er verge for eller har fullmakt fra. 

Registrer deg for vaksinering her

Les dette før du starter:

 • Bruk linken over til å registrere deg. Hvis du bruker nettbrett eller mobiltelefon så skal du ikke laste ned appen, men åpne siden i nettleseren.
 • Det er kun personer mellom 18 og 64 år som som skal registrere seg.
 • Du skal også melde fra om du ikke ønsker å vaksinere deg, slik at vi har oversikt.
 • Du må svare på hvem som er fastlegen din og noen spørsmål om din egen helse, slik at du havner på rett plass i vaksinekøen. 
 • Informasjonen vil lagres i din personlige journal i Helseboka. Det vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Når du har registrert deg vil du få en bekreftelse på sms om at registreringen er mottatt.
 • Du logger ut ved å lukke nettleservinduet. Du vil bli bedt om å logge inn eller bruke pinkode neste gang.

Du kan be om at informasjonen slettes etter at vaksineringen er over. 

Trenger du hjelp til registeringen - ring 52 75 74 01

Vaksine/koronatelefonen er åpen:

 • Mandag - fredag: kl. 08:30 - 11:00 og 12:00 - 15:00

  Tidspunkt for vaksinering

  Når det er din tur til å bli vaksinert, vil du enten bli direkte kontakt av Aksdal legesenter eller kommunens vaksineteam. Du vil få en tekstmelding (sms) med invitasjon til å bestille time for oppmøte av kommunens vaksineteam. Hvis en pårørende gjør registreringen for deg, sendes meldingen dit. For at vaksinen skal ha full effekt, trenger du to doser. 

  Dersom du ikke ønsker vaksine eller allerede er vaksinert, ber vi deg avlyse timen vi har tildelt, slik at andre kan få tilbudet. 

  Vaksineperioden vil antagelig strekke seg frem til høsten. Når akkurat du blir kontakt, vil være avhengig av hvor i prioriteringsrekkefølgen du er, samt hvor mange doser kommunen får inn til ethvert tidspunkt.

  Kommunal vaksinering er hver fredag. I ukene 29-31 vil vi vaksinere både torsdag og fredag. Aksdal legesenter vaksinerer onsdag, torsdag og fredag. 

  Hvem får tilbud om vaksinen?

  Vi følger nasjonale føringer for hvem som prioriteres, og vi kan ikke endre rekkefølgen lokalt i Tysvær. Les om rekkefølgen for vaksinering på Folkehelseinstituttets hjemmeside her.

  Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby vaksinen til sine innbyggere. Den er gratis.

  Folkehelseinstituttets vaksinasjonsprogram

  Folkehelseinstituttet har laget en temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om vaksinen:

  Koronavaksinasjons-programmet

  Ofte stilte spørsmål

  Det er mange som har spørsmål rundt vaksinen. Vi har derfor laget en egen side med spørsmål og svar, for å gjøre det enklere for deg:

  Link til siden spørsmål og svar om koronavaksinen

  Kontaktinformasjon

  Koronatelefoner

  For spørsmål koronatest - 52 75 74 00 

  Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

  Legevakt - 116 117 

  Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 

  Spørsmål om vaksinering - 52 75 74 01