Vaksinering

Vi oppfordrer innbyggere selv å bestille vaksinetime gjennom Helseboka. 

Her bestiller du time for koronavaksine

Har du spørsmål om koronavaksinering?
Ring vaksinetelefonen på telefon 52 75 74 01.

Telefontid vaksinetelefonen;

Mandag-fredag: kl. 09:00-10:00
Helg og helligdager: Stengt
 

Koronavaksineringen i Tysvær kommune følger FHI sine anbefalinger

- Alle over 65 år oppfordres til 4. boosterdose.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 20 uker etter siste vaksinedose. Dersom du nylig har gjennomgått koronainfeksjon, bør det gå minimum 3 uker fra du ble frisk til du kan få oppfriskningsdose.

Vaksinasjon i aldergruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 har nå startet opp.
Les: Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte 1. september en godkjenning av oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner, fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer. Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om de nye oppdaterte vaksinene.

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.

For personer som har bestilt vaksinetime og som ønsker denne nye vaksinevarianten kan endre på sin time til de to oppsatte dagene.

Trenger du hjelp til å bytte timen kan du ringe vaksinetelefonen.

Vaksinedager fremover

Vi vaksinerer på koronasenteret, Aksdalsvegen 158, 5570 Aksdal 
 

Koronavaksinering

Koronavaksinering
Uke Dato Type vaksine
37 Mandag 12.09 og tirsdag 13.09 kl.: 10-15 Opprinnelig Pfizer vaksine
38 Mandag 26.09 og tirsdag 27.09 kl: 10-15 Opprinnelig Pfizer vaksine
39 Mandag 26.09 og tirsdag 27.09 kl: 10-15 + Drop in Ny oppdatert vaksine fra Pfizer


Disse får tilbud om koronavaksine

Oppsummering av vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Samtykke

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år. Samtykkeskjema finner man her

Kontaktinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om vaksinering - 52 75 74 01

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Legevakt - 116 117