Vaksinering

Vi oppfordrer innbyggere selv å bestille vaksinetime gjennom Helseboka. 

Her bestiller du time for koronavaksine

Har du spørsmål om koronavaksinering?
Ring vaksinetelefonen på telefon 52 75 74 01.

Telefontid vaksinetelefonen;

Mandag-fredag: kl. 09:00-10:00.

Helg og helligdager: Stengt.

I sommer vil det være noe reduserte åpningstider på vaksinetelefonen på grunn av ferieavvikling. Dette gjelder ukene 30 og 31 der telefonen kun blir besvart :

Mandag 25. juli og tirsdag 26. juli kl. 09:00-10:00

Mandag 1.august og tirsdag 2. august kl. 09:00-10:00

Vaksinedager fremover

Det vaksineres gjennom sommeren og vaksineringen skjer på koronasenteret, Aksdalvegen 158. På grunn av trafikale utfordringer på stedet ber vi om at dere parkerer ved Aksdal senter.  

Koronavaksinering sommeren 2022

Koronavaksinering sommeren 2022
Uke Dato
27 Tirsdag 05.07.22 (Få vaksinedoser)
28 Tirsdag 12.07.22 (Få vaksinedoser)
29 Ingen vaksinering grunnet ferieavvikling
30 Tirsdag 26.07.22
31 Tirsdag 02.08.22
32 Mandag 08.08.22 og tirsdag 09.08.22
33 Mandag 15.08.22

Gå inn på helseboka og finn ledig time der. Hvis du ikke finner et passende tidspunkt kan du kontakte vaksinetelefonen på tlf. 52 75 74 01 i åpningstiden.  

Husk at det må gå minimum 20 uker mellom 2. og 3. dose.

Disse får tilbud om koronavaksine

Oppsummering av vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjon av barn og unge

Se oppsummering av gjeldende vaksineanbefaling i link over.

5-11 år

Vi ber foresatte om å ringe vaksinetelefonen 52 75 74 01 for å bestille tid.

12-15 år

Denne gruppen kan bestille tid på de ordinære vaksinedagene.

Samtykke

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år. Samtykkeskjema finner man her

Utvalgte grupper tilbys dose 4

Folkehelseinstituttet åpner fra 01.07.22 at personer som er 75 år og eldre sykehjemsboere, som har fått tre doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

 

Tysvær kommune vil ikke sende ut innkalling til 4. dose, da dette ikke er en generell anbefaling men en mulighet for den enkelte. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten dersom smitten øker.

 

Immunsupprimerte

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag tre doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3. Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose.

 

I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de fire som allerede er anbefalt, bør det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.

 

Det er opp til den behandlende lege å vurdere hvilken vaksine og hvilket doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte.

 

Underliggende sykdom (immunsupprimerte)
Personer som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese), Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon (stadium 5), samt immunsupprimerte (immunnedsettende behandling) i henhold til liste.

 

Tysvær kommune følger med på nasjonale anbefalinger angående 4. dose og vil komme ut med informasjon om dette med en gang det blir bestemt at vi skal gi tilbud til flere grupper. 

 

Kontaktinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om vaksinering - 52 75 74 01

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Legevakt - 116 117 

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015