Vaksinering

Vi oppfordrer innbyggere selv å bestille vaksinetime gjennom Helseboka. 

Har du spørsmål om koronavaksinering ring vaksinetelefonen på telefon 52 75 74 01.

Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl. 09:00 - 11:00.

Koronavaksinering

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Innbyggerne må selv bestille seg vaksinetime, det blir ikke sendt ut innkallinger.

Vaksinedager fremover

Vi vaksinerer på koronasenteret, Aksdalsvegen 158, 5570 Aksdal 

Koronavaksinering
Uke Dato Kl.
23 6. juni 10:00 - 15:00
25 20. juni 10:00 - 15:00

Samtykke

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år.
Samtykkeskjema for koronavaksinering av barn under 16 år

Skal du ut å reise i sommer?

Viktig å sjekke destinasjon om det kreves koronavaksine. Ta kontakt på vaksinetelefonen i god tid før reisen visst du trenger koronavaksine.

Internasjonalt vaksinekort

Dersom du trenger internasjonalt vaksinekort (gult), ring vaksinetelefonen. Kortet koster 100 kr og må betales med Vipps.

Selvtester deles gratis ut på biblioteket i Aksdal og nærbutikkene i Hervik, Nedstrand, Skjoldastraumen og Slåttevik.

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefonen

Åpningstider: tirsdag og torsdag kl. 09:00 - 11:00

Spørsmål om vaksinering - 52 75 74 01
Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.
Legevakt - 116 117