Vi går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Tysvær kommune følger beslutningen til regjeringen.

– Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få uker forventer vi at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Derfor kan vi gå tilbake til en normal hverdag. Vi vil fjerne de aller fleste smitteverntiltakene, sier statsminister Erna Solberg.

–  Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Folk vil fremdeles bli syke og derfor er det viktig at alle vaksinerer seg. I tillegg vil samfunnet ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres, understreker Solberg.

Disse reglene og rådene gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

Her er noen av de viktigste endringene fra kl. 16.00 i dag (full oversikt får du på https://www.regjeringen.no/.../norge-gar-over.../id2872539/):

  • En-meters-regelen gjelder ikke lenger.
  • Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer og sammenkomster opphører.
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner.
  • De aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere forsvinner.
  • Trafikklysmodellen er ikke lenger et nasjonalt tiltak, men kan videreføres eller gjenopptas hvis kommuner mener det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager.
  • Innreiserestriksjonene trappes gradvis ned gjennom tre faser: https://www.regjeringen.no/.../restriksjoner.../id2872535/
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
  • Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.
  • Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Til deg som er syk, nærkontakt eller skal isoleres

Her finner du informasjon om du eller dine er syke med luftveissymptom 

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og de som er i isolering

Mer informasjon fra regjeringen

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til regjeringen