Vaksineinformasjon

Vaksineringen pågår for fullt, og denne ukes settes 408 vaksinedoser. 114 av disse går til 2.dose og 294 til 1.dose. Alle innbyggere over 65 år skal i løpet av denne uken være tilbudt vaksine.

5,44 % av alle innbyggere i Tysvær er nå fullvaksinerte, og 20,35 % av alle innbyggere har fått 1.dose. Det er satt til sammen 2836 vaksinedoser siden januar.

Neste uke er det en liten nedgang i hvor mange vaksinedoser Tysvær får tildelt, til 282 doser. Da startes vaksinering av neste prioriteringsgruppe, dvs innbyggere i aldersgruppen 55-64 år med ulike underliggende sykdommer. Dette kan for eksempel være diabetes, kronisk lungesykdom, demens, fedme med KMI over 35, kroniske hjerte- og karsykdommer og hjerneslag. Liste over utvalgte sykdommer/tilstander som er bestemt skal prioriteres for koronavaksine finner du her. Dette betyr at de neste prioriteringsgruppene fremover nå er helt ned til 18 år med underliggende sykdommer, før man starter på 55-64 år uten disse sykdommene og så videre nedover.  

Tysvær har hatt egen bemanning for vaksinespørsmål en time daglig den siste tiden. Fra neste uke vil dette utvides til å gjelde i hele åpningstiden på koronasentralen; mandag- fredag kl. 08:30 - 11:00 og 12:00 - 15:00, og noen timer hver helg. Se nærmere informasjon om dette her

Alle uten fastlege i Tysvær vil fra nå bli vaksinert gjennom koronasentralen og ikke fastlegekontorene- ta gjerne kontakt om du lurer på noe i den forbindelse. 

Koronasentralen vil, i tillegg til den faste vaksineringen som skjer på legekontorene, vaksinere ulike grupper, som de uten fastlege i kommunen og helsepersonell hver fredag i mai. Dette skjer i Aksdal kirke, og kommunen vil ringe de det gjelder for timeavtale. Det er ikke drop-in.

I juni vil det øke enda mer på med vaksiner, og Tysværtunet vil bli benyttet til større vaksinedager hver fredag gjennom sommeren. Det er forespeilet at det vil komme 2-3 ganger mer vaksinedoser til Tysvær i juni, juli og august, og det betyr rundt 1000 doser ukentlig. Det er alltid usikkerhetsmomenter med leveranse av vaksiner til Norge og fordelingen som blir foretatt mellom kommuner, men kommunen planlegger for dette til annen beskjed eventuelt kommer. 

Dersom det fremdeles er noen over 65 år som ikke har blitt kontaktet for vaksinering, ber vi dere ta kontakt med koronasentralen.