Vaksineinformasjon uke 29

Nå er vi endelig kommet til den perioden der omfordelingen av vaksiner er over og vi får betydelig flere vaksinedoser (BioNTech/Pfizer) til oss i de neste ukene.

Vaksiner vi mottar de neste ukene

  • Uke 29 får vi 600 vaksinedoser
  • Uke 30 får vi 762 vaksinedoser
  • Uke 31 får vi 660 vaksinedoser

Innkalling til vaksine

Vi er godt i gang med å kalle inn dere som er i gruppe 11, 25-39 år. Vi kaller inn de eldste først og så går vi nedover i alder, slik som tidligere.

Dersom du er i en gruppe som vi nå skal ha tilbudt vaksine, og du ikke har fått tilbud setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss så finner vi vaksinetime til deg.

Kommunal vaksinetelefon: 52 75 74 01

Aksdal legesenter: 52 75 50 10 (for deg som har fastlege ved Aksdal legesenter)

Når vi kaller inn via sms til kommunal vaksinering er invitasjonen tilgjengelig for deg i 48 timer. Da må du bestille deg en time som passer for deg innen de to døgnene. Vi har åpnet opp slik at du har to til tre uker å velge mellom. Dersom dagene går fra deg, og du ikke har fått bestilt time, men ønsker vaksine, ring oss.

Aksdal legesenter vaksinerer sine pasienter og ringer opp til hver og en og avtaler vaksinetidspunkt. Dere som er født 1982, 1983 og 1984 har alle fått tilbud om vaksine time kommunalt på Tysværtunet. Dette gjør vi slik at vi er kommet like langt i innkallingen i gruppe 11.

Dersom vaksineleveringen er som forespeilet fra FHI skal alle som ønsker vaksine og er over 18 år ha fått 1. vaksinedose innen uke 31/32. Invitasjonene til vaksinering for gruppe 11 vil komme fortløpende i løpet av de neste ukene.

Det er fremdeles 12 ukers intervall mellom 1. og 2. vaksinedose.

Invitasjon til 2. dose vil komme på sms.

Status over vaksinering i Tysvær kommune

I Tysvær kommune har nå over 70% av alle innbyggerne over 18 år fått 1. vaksinedose, og vi opplever at selv om det er sommer så kommer folk til vaksinetimen.