Vaksineinformasjon- influensa og korona

FHI anbefaler en oppfriskningsdose (3. dose) av koronavaksinen til de over 65 år. og det nærmer seg årets influensavaksinering. Under følger informasjon om hvordan dette vil foregå i Tysvær fremover høsten. 

Oppfriskningsdose av koronavaksinen til eldre

FHI anbefaler en oppfriskningsdose (3. dose) av korona vaksinen til de over 65 år.

Kommunen vil tilby denne vaksinen på Tysværtunet Kulturhus 9.11 og 10.11 fra kl. 09.00-14.30 begge dager.

Det vil også bli et tilbud for denne gruppen i Nedstrand på Tveit videregående skole (i gymsalen) 17.11 fra kl. 12.00-14.30.

Alle som tidligere har vaksinert seg, vil få et tilbud direkte av kommunen. 

Oppfriskningsdose gjelder for de som det har gått lengre enn 6 måneder siden de fikk sin andre dose.

Husk at det må gå minst 1 uke mellom influensavaksinen og koronavaksinen

Influensavaksinering

Det nærmer seg nå årets influensavaksinering. Kommunen mottar vaksinene til målgruppen/risikogruppen i uke 43.

Ta kontakt med fastlegen din for å avtale tidspunkt for vaksinen.

Har du ikke fastlege i kommunen, vil det bli en kommunal vaksinasjonsdag på Tysværtunet Kulturhus 24.11 og 01.12 i tidsrommet  kl.16.00 til 17.30 begge dager.

Man trenger ikke bestille time på forhånd- det er bare å møte opp.

Husk at det må gå minst 1 uke mellom influensavaksinen og koronavaksinen

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: