Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Tiltakene ble lagt frem på en pressekonferanse mandag kveld.

Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

Du finner mer informasjon om tiltakene på regjeringen.no 

Dette er de nasjonale tiltakene

De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Regler og anbefalinger som er gitt i Tysvær og på Haugalandet de siste ukene utgår nå, da gjeldende nasjonale regler og anbefalinger er strengere enn det som var vedtatt lokalt.

Råd og anbefalinger

Forskriftsfestede tiltak