Stor pågang på koronatelefonen

Innbyggere som ringer koronatelefonen må regne med litt ventetid da det er stor pågang.