Statusrapport Covid-19 Tysvær kommune 26.04.21

Det har ikke vært påvist nye smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune den siste uken. 111 personer testet seg i løpet av forrige uke, og dette ligger rundt normalen utenom i utbruddssituasjoner. Som tidligere oppfordrer vi fortsatt til å ha lav terskel for å teste seg ved mistanke om sykdom.

Ny side om smittesituasjonen på kommunens hjemmeside

Her finner du informasjon om smittesituasjonen, ukesrapporter på antall testa og hvilket risikonivå Tysvær kommune er vurdert å være på. Smittetallene oppdateres i tabellen når det er ett eller flere nye smittetilfeller, det meldes ikke om null smitta. Dette skjer innen kl. 12 dersom det er nye smittetilfeller siste døgn.

Ukesrapport på antall testa oppdateres hver mandag, og det samme gjelder risikonivå. Les mer om hva risikonivå er her

Siste nytt om vaksinering oppdateres ukentlig med statusrapport hver tirsdag.