Regjeringen letter på tiltakene

Regjeringen mener det fortsatt er behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre nå. Derfor letter regjeringen på noen av tiltakene. Regjeringens justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og ble presentert på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Dette er noen av endringene:

 • Det åpnes for servering av alkohol ved bordservering, men med skjenkestopp klokken 23.00.
 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler.
 • Det blir endringer i TISK-strategien.

 

Her kan du lese mer om alle endringene som nå gjelder (regjeringen.no).

 

Tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar.

 

Gult nivå i barnehager, skoler og kulturskole

Tysvær kommune opprettholder gult tiltaksnivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, inkl. kulturskole mandag og tirsdag, slik at det er en forutsigbar oppstart av neste uke. Det blir vurdert grønt tiltaksnivå fra og med onsdag på bakgrunn av vurderingskriterier i utvikling av smittesituasjon. Terskelen for å sette gult tiltaksnivå ligger nå ved et høyt smittetrykk, press på helsetjenesten, at det først er forsøkt jevnlig testing med mer, og det er som tidligere et viktig mål at det er så lav tiltaksbyrde som mulig for barn og unge. Det vil avklares videre tiltaksnivå i barnehager og skoler i Tysvær førstkommende mandag. 

 

På videregående skole og voksenopplæring blir det i tråd med nasjonale myndigheters anbefaling innført grønt tiltaksnivå fra mandag. Det er om nødvendig mulig å bruke en dag eller to til å omorganisere undervisningen.

 

I tillegg til denne generelle vurderingen blir det løpende også gjort vurdering av særskilte situasjoner ved den enkelte barnehage/skole/voksenopplæring.

 

Fakta om risikoen for smitte i barnehager og skoler

 • Barn blir sjelden alvorlig syke av covid 19. I løpet av hele pandemien er 200 barn innlagt på sykehus med covid 19. I én normalsesong blir cirka 500 barn innlagt for influensa.
 • Omikron gir redusert risiko for sykehusinnleggelse
 • Vaksinerte i yrkesaktiv alder blir sjelden alvorlig syke. Risiko for sykehusinnleggelse er svært lav for vaksinerte under 65 år
 • Det er ikke vesentlig høyere smitterisiko for ansatte i barnehager og skoler enn for resten av befolkningen. Når det gjelder smitte fra barn til lærer/ansatt, er det cirka 0,3 prosent av nærkontakter som smittes. Dette har vært konstant gjennom pandemien.
 • Vaksineringsgraden er høy, 2 av 3 over 45 år i befolkningen har fått sin tredje oppfriskningsdose, som vil bidra til økt beskyttelse
 • 40 prosent av ansatte i barnehager og skoler har nå fått oppfriskningsdosen. I løpet av denne uken vil 65 prosent av fullvaksinerte ha fått oppfriskningsdose eller tilbud om den.
 • Nesten 9 av 10 av elever i videregående har fått vaksinedose nummer 2.

Kilde