Koronasenteret blir lagt ned 1.mai

F.o.m. 1. mai 2022 blir det felles testsenteret for Tysvær, Sveio og Bokn i Aksdal lagt ned.

Etter to år med pandemi er vi nå i en fase der det er grunn til håp om at vi kan holde samfunnet åpent og lære oss å leve med koronaviruset uten bruk av inngripende smitteverntiltak.

Vi har høy vaksinasjonsgrad, og mange har gjennomgått infeksjon. Det betyr at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom, og det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitte.

Regjeringen sin langsiktige strategi for å normalisere hverdagen er en leve-med strategi.

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19. Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved ny oppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved ny oppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Testsenteret for Tysvær, Sveio og Bokn blir derfor lagt ned fra og med søndag 1. mai 2022. Koronatelefonen vil heller ikke være betjent fra dette tidspunktet. 

PCR- og selvtesting fremover

Testing til koronasertifikat kan fra og med mai gjøres hos private aktører. Har du behov for bistand til å få utskrift av koronasertifikatet ditt, kan du ta kontakt med servicetorget i Tysvær kommune.

PCR-tester utføres kun på klinisk indikasjon fra 1. mai. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner. Test kan tas på legekontoret dersom det er behov.

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved ny oppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

I Tysvær kommune er det Tysvær Folkebibliotek som leverer ut selvtester i deres betjente åpningstider. Det vil også være mulig å få selvtester på lokalbutikker i Nedstrand/Hinderåvåg, Skjoldastraumen og Slåttevik.

Positive selvtester skal ikke lenger registreres på kommunens nettsider.

Se også temasiden for korona som blir oppdatert løpende.