Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest.

Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)

Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.

Hvis du derimot er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:

  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  • Uvaksinerte
  • Personer i risikogrupper
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta en selvtest

  • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer, er nærkontakt eller ved smitteutbrudd. Du kan hente selvtester hver dag utenfor hovedinngangen til koronasenteret, Aksdalsvegen 168. 

Mandag-fredag: kl. 08:30-17:30

Lørdag: kl. 08:30-15:00

Søndag: kl. 11:00-15:00

Registrering av positivt resultat på selvtest

  • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det.
  • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
  • Foreløpig registreres dette i Tysvær ved at du ringer til koronasentralen så snart som mulig etter positivt resultat på selvtesten, på telefon 52 75 74 00 i åpningstiden. 

Om selvtester og sikkerhet

  • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
  • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.