Barn kan nå få fritak fra smittekarantene

Fra 16.08 er det åpnet opp for at barn som er nærkontakter kan få fritak fra karantene dersom de tester seg på noen gitte tidspunkter. Fritaket gjelder ikke ved smitte innad i egen husstand/familie, men for eksempel ved smitte i en skoleklasse eller på en fritidsaktivitet.

Å sette barn i karantene er et inngripende tiltak

Etter sommeren nå vil det være en endring i forhold til hvordan man håndterer smitte innad i en klasse eller en gruppe/avdeling i barnehagen. Pandemien er i en annen fase nå. Flere er vaksinert og tallet på sykehusinnleggelser har gått ned. Ikke så mange blir alvorlig syke lenger og dette er gledelig! Det er også høy vaksinedekning i Norge, dette hjelper oss langt på vei.

I hele pandemien har vi måtte vurdere tiltak opp mot risiko. Sosial isolasjon og ulike koronarestriksjoner har for mange barn gitt negative konsekvenser. Å sette barn i karantene er et inngripende tiltak. Ettersom barn sjelden blir alvorlig syke av Covid-19, har hovedhensikten med karantenesetting av barn frem til nå vært for å hindre smitte til voksne. Nesten hele den voksne befolkningen har nå fått tilbud om minst 1 vaksinedose. Nye studier viser og at risikoen for å bli smittet av en klassekamerat ligger på kun 1-2 %. I den fasen vi er i nå, tåler vi mer risiko og vi tåler mer smitte i samfunnet enn tidligere. For strenge tiltak blir ikke forholdsmessig korrekt, opp mot risikoen det er for å bli syk.

Testing istedenfor karantene

For at barna skal få fritak fra karantene, må de teste seg. Vanligvis 2 eller 3 ganger i løpet av en uke. Barna kan i denne perioden fortsette å gå på skolen og i barnehagen, selv om de har vært i nærkontakt med en smittet person.

Det vil komme situasjoner der kun enkelte barn i en klasse/avdeling må følge et test-regime som følge av for eksempel smitte på en fritidsaktivitet. Det er behov for å skape aksept for dette, slik at ingen barn skal føle det er ubehagelig å gå på skolen/barnehagen. Testingen vil være fra ytre nese og man håper dette gir minst mulig ubehag for barna.

At barn har vært i kontakt med en smittet person, vil sannsynligvis skje «hele tiden» fremover. Dette som et resultat av at samfunnet åpner mer opp og at vi får flere nærkontakter.

Hvor lenge skal dette pågå

«Testing istedenfor karantene» vil være et midlertidig tiltak inntil en tilstrekkelig mengde av befolkningen er fullvaksinert og Norge har kontroll på epidemien.

Selv om pandemien ikke er så farlig som tidligere, betyr ikke dette at vi kan slappe helt av enda. Vi må fremdeles teste oss for å unngå utbrudd. Store utbrudd vil fremdeles kunne belaste helsetjenesten. Barn og voksne bør fremdeles ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, og alle skal fremdeles holde seg hjemme dersom de er syke.

Vi har forståelse for at flere kan føle dette som utrygt, men dette er en forholdsmessighetsvurdering på hva som gir minst negativ konsekvens for barna. Så håper vi alle at pandemien snart er over og at barna snart kan få oppleve en mest mulig normal hverdag igjen.