Det er fortsatt et høyt smittenivå i Tysvær, og forrige uke ble det registrert 37 nye smittetilfeller i kommunen. Alle aldersgrupper er representert, men rundt 2/3 er voksne over 18 år.

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Tiltakene ble lagt frem på en pressekonferanse mandag kveld.

Det er den siste uken registrert 53 nye smittetilfeller i kommunen. Alle aldersgrupper er representert, og ca. 60 % er voksne over 18 år. Smitten kommer fra mange ulike steder i lokalsamfunnet, som arbeidsplasser, arrangement, innad i husstander, skoler med mer.

Det vaksineres nå både med koronavaksine og influensavaksine. FHI anbefaler blant annet en oppfriskningsdose (3. dose) av koronavaksinen til de over 65 år. Årets influensavaksinering er også i gang, og under følger informasjon om hvordan alt dette vil foregå i Tysvær fremover.

I november og desember er det satt opp flere dager for koronavaksinering på Tysværtunet kulturhus, koronasenteret og Tveit vidaregåande skule. 

Vaksineteamet vil gjerne nå flest mulig i målgruppene for 1., 2. og 3. dose. Det åpnes nå opp for at innbyggere selv kan bestille vaksinetime gjennom Helseboka. 

Her bestiller du time for koronavaksine

Vaksineglass

90 % av alle innbyggere over 18 år har nå fått en dose koronavaksine og 83 % er fullvaksinerte!

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Tysvær kommune følger beslutningen til regjeringen.

Tusen takk til alle dere som møter opp til avtalt tid. Vi opplever lite frafall og det medvirker til at vaksinearbeidet har stor fremgang!

70% av alle innbyggere i Tysvær kommune har nå fått en dose med koronavaksine. Hele 81 % av alle over 18 år er fullvaksinerte, og 90 % har fått første dose.

Vi vil minne om at dersom du ønsker koronavaksine vil siste mulighet for første dose være fredag 1.oktober. Vi ser for oss at alle innbyggere som ønsker det skal være fullvaksinerte innen uke 44.

69 % av alle innbyggere i Tysvær kommune har nå fått en dose med koronavaksine. Hele 79 % av alle over 18 år er fullvaksinerte.