Om smittesituasjonen

Her finner du informasjon om smittesituasjonen, ukesrapporter på antall testa og hvilket risikonivå Tysvær kommune er vurdert å være på. Smittetallene oppdateres i tabellen når det er ett eller flere nye smittetilfeller, det meldes ikke om null smitta. Dette skjer innen kl. 12 dersom det er nye smittetilfeller siste døgn.

Ukesrapport på antall testa oppdateres hver mandag, og det samme gjelder risikonivå. Les mer om hva risikonivå er her

Påviste Covid-19 tilfeller i Tysvær kommune
Påviste Covid-19 tilfeller i Tysvær kommune
Dato Positive prøvesvar Kjent/ukjent smittevei

 

Ukesrapport antall testa
Ukesrapport antall testa
Uke Antall testa
15 145
16 111
17 149

 

Risikonivå pr. 03.05.21: 1