Om smittesituasjonen

Her finner du informasjon om smittesituasjonen, ukesrapporter på antall testa og hvilket risikonivå Tysvær kommune er vurdert å være på. Smittetallene oppdateres i tabellen når det er ett eller flere nye smittetilfeller, det meldes ikke om null smitta. Dette skjer innen kl. 12 dersom det er nye smittetilfeller siste døgn. Datoen viser til når det er registrert smittetilfelle(r)- ikke datoen for publisering. 

Ukesrapport på antall testa oppdateres hver mandag, og det samme gjelder risikonivå. Les mer om hva risikonivå er her

Påviste Covid-19 tilfeller i Tysvær kommune
Påviste Covid-19 tilfeller i Tysvær kommune
Dato Positive prøvesvar Kjent/ukjent smittevei
11.5 1 Sannsynlig kjent
12.5 1 Kjent
22.5 2 Kjent/sannsynlig kjent
25.5 1 Sannsynlig kjent
11.6 1 Ukjent
12.6 2 Kjent
15.6 1 Kjent
30.6 1 Kjent
3.7 1 Kjent
6.7 1 Kjent
uke 28 1 Kjent
uke 29 1 Kjent

 

Ukesrapport antall testa
Ukesrapport antall testa
Uke Antall testa
15 145
16 111
17 149
18 124
19 110
20 190
21 248
22 121
23 159
24 205
25 154
26 148
27 153
28 179
29 195

 

Risikonivå pr. 12.07.21: 1