Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen legger jevnlig ut oppdaterte nasjonale smitteverntiltak, både i form av påbud, men også råd og veiledning. Det kan også i noen situasjoner være nødvendig med lokale tiltak. 

Nasjonale smitteverntiltak

Her er nasjonale råd og regler som gjelder fra 15. desember

Lokale smitteverntiltak

Tysvær kommune har ingen lokale forskrifter, men forholder seg til nasjonale råd og regler.