Besøk på kommunale institusjoner

Institusjonene er åpne for pårørende, men man må registrere seg når man kommer og bruke munnbind dersom man ikke klarer å opprettholde avstand til beboere og ansatte.

Vi oppfordrer til at man er frisk når man kommer på besøk, og at man ikke kommer på besøk dersom man har vært utsatt for smitte.