Besøk på kommunale institusjoner

Det er restriksjoner for besøk i kommunens sykehjem i tråd med nasjonale regler og anbefalinger. I tillegg vil det kunne være lokale regler og anbefalinger på bakgrunn av lokal smittesituasjon. Det vil også være behov for individuelle vurderinger avhengig av vaksinering og andre forhold, så ta kontakt med avdelingsleder ved den enkelte avdeling for planlegging av besøk.

Du kan lese mer om helsemyndighetene sine anbefalinger om besøk i helseinstitusjoner her:

Tysvær kommune sine generelle rutiner for besøk på institusjoner

  • Det anbefales å ikke gjennomføre besøk på sykehjemmene om en i løpet av de siste ti dager har oppholdt seg i områder med høyt smittetrykk, har symptomer på sykdom eller har vært i kontakt med personer som har mistanke om eller påvist Covid-19.
  • Smittevernregler må overholdes under besøket
  • Bruk av munnbind under besøket kan være aktuelt i enkelte tilfeller, dette skjer i samråd med institusjonen.