Synskontakt

Her finner du mer informasjon om hvordan en synskontakt kan hjelpe personer med synsnedsettelse, og som ikke kan løse sitt problem ved bruk av vanlige briller.

Hva kan en synskontakt bidra med?

  • Kartlegge funksjonsproblem som følgje av synsnedsettelse.
  • Søke om, tilpasse og gi opplæring i bruk av synshjelpemidler

Pris

Tjenesten er gratis.

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder seg i Tysvær kommune, og har nedsatt synsfunksjon.

Vilkår

  • Har visus dårligere enn 0,33.
  • Er kartlagt av øyelege og har opplysninger som ikke er eldre enn et år.
  • Ikke kan løse sitt problem ved bruk av vanlige briller.

Skjema

Henvisningsskjema, Fysio- ergoterapitjenesten (PDF, 204 kB)