Tuberkulose

Tuberkulosearbeid er et lovpålagt arbeid i kommunen.

Tuberkulosescreening

Alle som kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose, og som oppholder seg i Norge, skal gjennomgå tuberkulosescreening. Dette innebærer IGRA – test (blodprøve) og rtg. Thorax.

Ta kontakt med Helsestasjonen for bestilling av test/time.

Kontaktinformasjon

Tove Stølsvik
Helsesykepleier
E-post
Telefon 40 42 77 62