Frisør og hudpleie

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til Tysvær kommune v/kommuneoverlege ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er meldt eller godkjent tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking eller permanent make-up, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing. 

Internkontroll

Alle salongvirksomheter skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at kravene i forskriften overholdes. Eksempler på rutiner som bør beskrives er rengjøringsrutiner, rutiner for desinfisering av utstyr og rutiner for håndvask. Som en del av internkontrollen kan virksomhetene ta ulike hygieneprøver som dokumenterer at renhold, desinfisering og sterilisering av utstyr er tilfredsstillende

Meldeskjema og søknadskjema

Lovverk

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.