SLT

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak" og er en samhandlingsmodell for forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

Hva er vårt mål?

SLT jobber for å redusere kriminalitet blant ungdom gjennom å styrke samarbeidet mellom kommune og politi. Målet er å gi barn og unge riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. 

SLT-modellen skal skape felles strategier for hvordan lokalsamfunnet samordner tiltak, ressurser, kunnskap og kompetanse mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

SLT sine viktige arbeidsområder

Kontaktinformasjon

Frans Gisle Hansen
SLT koordinator
E-post
Telefon 932 16 677